5 manieren waarop Azure kosten bespaart

Financiële voordelen zijn lang niet altijd doorslaggevend voor een stap richting de cloud. Maar het helpt wel als u onder aan de streep kosten bespaart. Microsoft Azure samen met Vita Privata doet precies dat, en wel om deze 5 redenen.

1. Azure vereist geen investeringen vooraf
Investeringen in eigen serverhardware zijn met Azure verleden tijd. Dankzij het cloudgebaseerde model is de financiering van die kapitaalinvestering de verantwoordelijkheid van de provider, niet van u.
Uiteraard, de afschrijving van een eigen server wordt gespreid in de boeken opgenomen. Dat budget moet echter in eerste instantie wel beschikbaar zijn. Vanaf dat moment is het kapitaal niet meer beschikbaar voor andere doeleinden.

2. Azure bespaart loonkosten
Het personeel is doorgaans de grootste kostenpost van de IT-afdeling. Niet zo vreemd: goede IT’ers zijn kostbaar. De personeelskosten zijn in de meeste gevallen hoger dan de kosten voor hard- en software. Dan laten we de uitgaven voor talentwerving nog buiten beschouwing.
Bij een verhuizing naar de cloud is een deel van de maandelijkse abonnementskosten bestemd voor de dekking van personeelskosten van de provider. Door het schaalvoordeel is dat bedrag veel lager dan wanneer je dat werk in eigen beheer zou laten verrichten.
Overigens zijn uw IT’ers met een verhuizing naar de cloud niet overbodig. De aard van hun werkzaamheden verandert wel. Ze kunnen meer tijd spenderen aan strategische werkzaamheden, zoals applicatieontwikkeling. De beheerwerkzaamheden worden door de provider verricht.

3. Azure voorkomt investeringen om piekbelasting op te vangen
Organisaties kunnen tijdelijk geconfronteerd worden met een grotere behoefte aan verwerkingscapaciteit. Bijvoorbeeld vanwege seizoensverkopen. In de cloud betaal je voor die extra capaciteit wanneer dat nodig is.
Met een eigen server is dat een ander verhaal. Deze moet de piekbelasting altijd aankunnen, waardoor deze door de technici vrijwel altijd worden overgedimensioneerd. Tijdens rustige perioden blijft de capaciteit onbenut, maar ondertussen heb je daar wel fors in geïnvesteerd.
Azure kent dat nadeel niet. Capaciteit schaal je op en af naar behoefte. Daardoor betaal je geen onnodige kosten in rustige perioden.

4. Azure drukt de energiekosten
In de cloud bespaart u op kosten voor elektriciteit. Azure gaat namelijk efficiënter om met energie dan servers die on-premises staan. De reden? Een server draait vrijwel nooit op de maximale capaciteit. Die inactiviteit kost energie die niet nodig is. In de cloud is daar geen sprake van, de servers verdelen hun paardenkrachten immers over meerdere klanten. Daarom kan een cloudprovider een lager bedrag in rekening brengen dan uw eigen energieleverancier.

5. Azure haalt de noodzaak voor redundante hardware weg
Een IT-storing kan de gehele organisatie vleugellam leggen. Wie zijn servers zelf beheert, ontkomt dan ook niet aan de aanschaf van reservehardware. Dat is allesbehalve goedkoop.
Met Azure is het aanschaffen van redundante hardware overbodig. De provider zorgt voor een noodoplossing wanneer een storing roet in het eten gooit.
Heb je nog een aanvulling(en) dan hoor ik dat graag of ben je onderneming en wil je weten wat Azure voor je kan betekenen stuur gerust een bericht.