Een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt

De balans tussen het gebruik en beschermen van persoonsgegevens.

Om je bedrijfsdoelen te bereiken heb je ervaring en een vooruitziende blik nodig. Het is belangrijk dat je de juiste beslissingen neemt om het bedrijf met vertrouwen de toekomst in te nemen.

Het vinden van de juiste balans tussen het gebruik van persoonsgegevens en de bescherming van privacy is één van de grootste uitdagingen van deze tijd voor organisaties. Hierbij moet je zowel rekening houden met de belangen van de organisatie, als met het privacybelang van klanten, medewerkers en andere personen waar uw organisatie gegevens van verzamelt en verwerkt.

img

Een succesvol privacy programma is een complexe puzzel: privacy, security, compliance, vendor management, outsourcing, procesverbetering, change management en de cultuur en waarden binnen uw organisatie worden allen geraakt. Privacy wordt daarnaast in veel organisaties gezien als een ‘beperking’. Vita Privata geeft je concrete handvatten om ervoor te zorgen dat je collega’s inzien dat privacy ook nieuwe kansen biedt.

Door keuzes durven te maken en praktijkgerichte benadering weten privacy in te zetten als meerwaarde voor je onderneming.

Een succesvol privacy programma is een complexe puzzel waarbij alle onderdelen van uw organisatie geraakt worden